Menu

Tegn

Målaktie

 

Tegn en målaktie i  Højslev IF og vær med til at sætte skub i aktiviteterne i Vores/Jeres  idrætsforening.

Det koster kun Kr. 4,00 pr mål som 1. holdet scorer (dog max Kr. 200,00 pr år)

(opkræves hvert år efter sæsonafslutning)

Hvad får du..:

Med i lodtrækning af 6 Hancock øl ved 1. holdets hjemmekampe.

Med i lodtrækning af 6 Hancock vand ved 1. holdets hjemmekampe.

Med i lodtrækning af fine præmier som er skænket af vore sponsorer på vores generalforsamling.

Har stemmeret på klubbens generalforsamling.

 

Aftalen kan opsiges efter sæsonens afslutning senest den 31.12, for næstkommende sæson

 

Vil du vide mere så kontakt os. 

Luk