Menu

Fra de gamle arkiver

Klubben er startet i 1916, og klubbens første formand var Sofus Jensen. I tidspunktet mellem 1916 og 1927 bliver klubben ophævet et par år.

I løbet af 1927 startes klubben op igen.

Klubbens daværende bestyrelse(1953) var :

Formand Chr. Nørskov, Hennig Jeppesen, Chr. Antonsen, Robert Bække, Kaj Bække, Edmund Holm og wald Mortensen

Vi har fra en bog udgivet af JBU i 1953 følgende om Højslev St. IF.

Der var 2 hold tilmeldt JBU.

Det følgende er uddrag fra bogen.

Trods den relativt høje alder er det organiserede fodboldspil i HIF af ret ny dato. Man spillede selvfølgelig fodbold allerede fra starten, men hvor og hvornår var mere tilfældigt, idet foreningen til at begynde med opsøgte sine modstandere ved private pokalstævner; senere kom der lidt mere organisation i det, da man tilsluttede sig “Salling turneringen” men helt godt blev det først da Højslev i 1945 blev tilsluttet JBU. På det tidspunkt var omtrent en helt ny fodboldgeneration rykket frem, for fodboldspillet havde stort set ligget stille i krigsårene, hvor man havde nye vanskeligheder med banespørgsmålet – noget som fodboldspillerne i Højslev adskillige gange havde været ude for. Da man imidlertid var kommet til den rigtige opfattelse, at fremgang og stabilitet kun kunne nås gennem en tilværelse i JBU, kom man midlertidigt over baneproblemet, da ejeren af herregården Søvang stillede et stykke jord til rådighed for foreningen. Det var en midlertidig ordning, som man klarede sig med indtil 1948,hvor et kommunalt stadion blev indviet.

Det første år i JBU´s B- række blev bestemt ikke for lovende for den nye forening. det ene nederlag efter det andet raslede ned over holdet, som sluttede på en af de sidste pladser. men så småt begyndte Højslev også at komme med – rent sportslig set, og i foråret 1948 var foreningen for første gang kredsvinder og deltager i kvalifikationsturneringen. Modstanderen var Rødding Idrætsforening, som man mødte på Skive Stadion, og Rødding sejrede med 2-1 i en kamp, hvor Højslev havde langt det meste af spillet, men også det uheld at stå overfor en målmand, der her spillede sit “livs kamp”. I næste sæson stod Højslev og Rønbjerg lige på førstepladsen, og der måtte omkamp til, før det blev afgjort, at det igen skulle være Højslev , der skulle repræsentere kredsen i oprykningskampene. Rønbjerg blev besejret 5-0 på Skive stadion, og så fulgte oprykningskampen mod Breum, der blev slået 5-1. Dermed var A-rækken nået, men holdet fortsatte med adskillige sejre i turneringen om Jyllandsmesterskabet for B-rækken. På Stoholm stadion blev Daugbjerg besejret 4-2 efter omkamp, Hvidbjerg blev slået med samme cifre på Vinderup stadion, men så mødte Højslev selv sin skæbne på Struer stadion, hvor Struer vandt 5-0.

KREDSVINDERE I B-RÆKKEN 1948:


Bagest fra venstre: Arne Sørensen, Per Dalsgaard, Henning Jeppesen,

Søren Christensen, Børge Jensen,

Forrest fra venstre: Niels Aa. Laigaard, K.J. Nørskov, Peder Jensen,

Robert Hansen, Niels Kjær og H. Dam

HOLDET SOM RYKKEDE OP I A-RÆKKEN I 1949:

Bagest fra venstre: Kjeld Jensen, Svend Aa Jeppesen,

Henning Jeppesen,Søren Christensen, Ejvind Pedersen,

Forrest fra venstre: Niels Aa. Laigaard, K. J. Nørskov,

Peder Østerballe, Robert Hansen, Jens Ladefoged og Jørgen Nielsen

Men det vigtigste resultat var dog at A-rækken var nået, (holdets navne kan ses under billedet). Dette hold skabte allerede i sin første sæson i A- rækken respekt omkring sig. Da efterårssæsonen således var forbi, lå det nyoprykkede hold på førstepladsen, men et par nederlag i foråret bevirkede at holdet “kun” blev nr. 2. I foråret 1951 sluttede holdet igen på andenpladsen med 23 points (Glyngøre havde 24 på førstepladsen), og denne andenplads resulterede i automatisk oprykning til den nye mellemrække, hvor holdet i øvrigt sluttede sin første sæson som nr. 6 med 7 point, foreningens B- hold sluttede dette år som nr. 3. Udover disse 2 nævnte JBU hold kan HIF også glæde sig over en stor ungdomsafdeling, som er i stand til at stille 3 hold, der alle ledes og trænes af den dygtige lærer Christensen. Disse ungdomshold er måske foreninges allerstørste aktiv, for der findes absolut lovende emner blandt dem, parat til inden længe at rykke ind på seniorholdene.

Luk