Menu

General information

Nemmere at være træner med DBU IT

Vi ønsker grundlæggende at trænere skal bruge energien på træningsbanen med spillerne - og derfor benytter vi DBU's IT-platform, der gør det nemt for klubbens administration, trænere, spillere for forældre. 

Trænere og spillere er ansvarlig for egne profildata via MitDBU

Børneattest:

Alle trænere skal udfylde en børneattest. Som træner er du derfor forpligtet til at aflevere dit cpr.nr. til klubbens administration.

Kursustilskud

Ønsker du har komme på et DBU træner kursus, så kontakt vores kursus ansvarlig. Så bliver der fundet det rette kursus til netop dig og dine ønsker. 

Forpligtelser i forbindelse med kamp

Som træner er du ansvarlig for at efterleve DBU's retningslinjer, herunder

Holdkort (udfyldes nemt via MitDBU eller via Fodbold app’en). Til de hold der skal det. 

Indrapportering af resultater.

Resultaterne indberettes senest en time efter kampen(ene). VIGTIGT!
I modsat fald idømmes klubben en bøde!!

Dommere

Vi forventer, at trænere og specielt forældre vil dømme 3 og 5 mands kampe.(U5-U10)
- det er så lidt der skal til , men det betyder meget for klubbens virke!!
Vi har rigtige dommere på 8 og 11 mands kampe.

Nøgler

Nøgle til døren til boldrummet fås ved henvendelse til Michael Led Nilsson/Karsten Andersen

Vi har ingen nøgle til omklædningsrummene, da de bliver åbnet elektronisk.

Materiel

(Spillersæt, bolde, overtrækstrøjer m.m.)

Spillertøj generelt: Karsten Andersen

Træner beklædning ungdom: Michael Led Nilsson
 
Træner beklædning Senior : Bestyrelsen

Andet materiel: Karsten Andersen / Michael Led Nilsson

Det er klubbens intention , at INGEN på noget tidspunkt skal mangle noget!
Dette forudsætter imidlertid, at klubben er bekendt med evt. mangler!