Menu

General information

Nemmere at være træner med DBU IT

Vi ønsker grundlæggende at trænere skal bruge energi træningsbanen med spillerne - derfor og benytter vi DBU's IT-platform, der gør det nemt for klubbens administration, trænere, spillere for forældre. 

Ny Træner Frivillig:

For at blive registreret som træner eller anden frivillig i HIF skal du oprette en anmodning

Vejledningen finder du her

Trænere og spillere er ansvarlige for egne profildata via  MitDBU

Børnetest:

Alle ungdomstrænere skal have en børneattest. Som træner er du derfor forpligtet til at oplyse dit cpr.nr. på " Mit DBU" , så klubben kan ansøge hos rigspolitiet.

Kursus tilskud:

Ønsker du at komme på et DBU træner kursus, så kontakt vores kursus ansvarlig. Så bliver der fundet det rette kursus til netop dig og dine ønsker. 

Forpligtelser i forbindelse med kamp

Som træner er du ansvarlig for at efterleve DBU's retningslinjer, herunder

Holdkort (udfyldes nemt via Mit DBU eller via Fodbold app'en Kampklar ). Til de hold der skal det. 

Indrapportering af resultater.

Resultaterne indberettes senest en time efter kampen(ene). VIGTIGT!
I modsat fald idømmes klubben en bøde!!

Dommere

Vi forventer, at trænere og specielt forældre vil dømme 3 og 5 mands kampe.(U5-U10)
- det er så lidt der skal til , men det betyder meget for klubbens virke!!
Vi har rigtige dommere på 8 og 11 mands kampe.

Nøgler

Nøgle til døren til boldrummet fås ved henvendelse til Brian Rasmussen

Vi har ingen nøgle til omklædningsrummene, da de bliver åbnet elektronisk.

Materiel

(Spillersæt, fed, overtrækstrøjer mm)

Spillertøj generelt: Bestyrelsen

Træner beklædning ungdom: Brian Rasmussen
 
Træner beklædning Senior : Bestyrelsen

Andet materiel: Bestyrelsen

Det er klubbens intention , at INGEN på noget tidspunkt skal mangle noget!
Dette forudsætter imidlertid, at klubben er bekendt med evt. mangler!

Luk